biuro@swietyjanpawel2.pl
tel. 664 559 665

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego swietyjanpawel2.pl

 

I. Definicje:

 

Regulamin – niniejszy regulamin;

Klient/ Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.swietyjanpawel2.pl, sprzedający książki (papierowe i elektroniczne w formie plików audio, EPUB) za pośrednictwem Internetu;

Towar – produkty oferowane w niniejszym Sklepie Internetowym;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność, którą Klient dokonuje za pośrednictwem: konta bankowego on-line, systemu PayPAY lub innych systemów płatności elektronicznej on-line;

Plik - plik elektroniczny lub cyfrowy, zawierający treść (w szczególności e-book, audiobook), przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego;

E-book - książki w wersji elektronicznej, zapisane w formie elektronicznej, przeznaczone do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep;

EPUB - (electronic publication) - standard zapisu służący do publikowania e-booków umożliwiający odczytanie publikacji za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE);

ADE - (Adobe Digital Editions)- bezpłatna aplikacją firmy Adobe umożliwiająca czytanie e-booków (EPUB);

Audiobook - nagranie dźwiękowe tekstu czytanego przez lektora zapisane w formacie audio, MP3 lub innym;

Sprzedaż Pliku - odpłatne udostępnienie Pliku na zamówienie Klienta, realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie z użyciem Urządzenia Elektronicznego – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Urządzenie Elektroniczne - Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem zawierana za pomocą serwisu internetowego Sklepu.

 

II. Informacja techniczna:

 

Strona zoptymalizowana jest dla rozdzielczości poziomej 1024 punkty i wyższych.

Strona nie wykorzystuje appletów java.

Do prawidłowego działania strony w przeglądarce internetowej należy włączyć:

a) obsługę JavaScript.

b) możliwość zapisywania cookie (w celu przechowywania stanu koszyka i sesji Klienta oraz wykorzystywania w celach statystycznych - google analytics; statystyki są anonimowe, nie powiązane z konkretnymi Klientami).

 

III. Przeglądarki na których strona działa prawidłowo:

 

Microsoft Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 4+, Opera 10+, Google Chrome 14+, Safari 4+.

Sklep zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Użytkownikowi złożenia za pośrednictwem Strony Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.

 

IV. Wymagania techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze Sklepem i skutecznego udostępnienia Pliku:

 

Dla produktów zapisanych w formatach ePUB:

1. Komputer klasy PC:
zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 2 (zalecany Service Pack 3), Windows Vista® (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa) lub Windows® 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa) lub Windows® 8 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa, z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli.
Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie Adobe Digital Editions lub inne oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu ePUB.

2. Komputer klasy MAC:
procesor PowerPC®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub v 10.5 z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10, v 10.5 lub v 10.6 z procesorem 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM;

3. Czytnik książek elektronicznych współpracujący z technologią Adobe DRM (dla formatu ePUB);

4. Tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS lub Android i aplikacją współpracującą z technologią Adobe DRM np.: BlueFire Reader, Aldiko (dla formatu ePUB).

 

Dla produktów zapisanych w formacie MP3:

1. Komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników/słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu plików w formacie MP3, np. Winamp, Windows Media Player;

2. Dowolny czytnik plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3.

 

V. Składanie zamówień:

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.swietyjanpawel2.pl

2. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Aby sfinalizować zakup Klient musi dokonać:

a) wyboru zamawianych towarów i ich ilości,

b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dla dostawy i dla faktury (jeżeli są inne),

c) wyboru sposobu płatności.

4. Zamówienia można składać:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, rejestrację i akceptację postanowień niniejszego regulaminu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie pod numerem 664 559 665: od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 do 13:00.

5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.

6. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z kolejnością ich wpływania.

7. W pojedynczych przypadkach niedostępności części towarów objętych zamówieniem telefonicznym lub mailowym, Klient informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży wyznaczona zostaje ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności napływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych (adres, numer telefonu, adres e-mail) umożliwiających weryfikację złożonego zamówienia oraz zaksięgowanie należności przez bank na koncie Sklepu w ciągu 7 dni od daty przyjęcia oferty do realizacji.

Sklep nie prowadzi sprzedaży „za pobraniem”.

10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub (na prośbę Kupującego) faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Klient, na prośbę którego wystawiana jest faktura VAT, zgadza się na jej wystawienie bez podpisu odbiorcy.

11. Anulowanie zamówienia oraz wszelkie zmiany w zamówieniu możliwe są do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem, wysłanym na adres: biuro@swietyjanpawel2.pl lub telefonicznie pod numerem 664 559 665. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

12. Sklep oferuje sprzedaż Plików po złożeniu zamówienia przez Klienta i dokonaniu płatności w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

13. Zamówienie zawierające E-booki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sklep potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

14. Cena wymieniona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszystkie koszty, do których zapłaty Klient jest zobowiązany w związku ze sprzedażą danego Pliku oraz jego pobraniem.

15. Faktura VAT jest wystawiana w formacie PDF i może zostać przesłana Klientowi na jego żądanie w formie papierowej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.

16. Dyspozycja przelewu, obciążenie karty kredytowej lub płatniczej powoduje udostępnienie Pliku zamówionego przez Klienta na Urządzenie/Urządzenia Elektroniczne wskazane przez Klienta. Udostępnienie polega na przesłaniu Klientowi wiadomości e-mail z informacją dotyczącą strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie zamówionego Pliku. Wybrane pliki zostaną udostępnione przez Sklep dopiero po weryfikacji zamówienia. W przypadku płatności poprzez system operatora płatności elektronicznych realizacja nastąpi automatycznie, nie później jednak niż 20 minut od chwili złożenia zamówienia.

W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż w ciągu 20 minut od momentu złożenia zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 48 h, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata.

17. Klient, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży Pliku, może utrwalić i odtwarzać ten Plik z wykorzystaniem Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany niniejszy Plik – bez ograniczeń czasowych. Ponadto pliki z zabezpieczeniem "watermarking"/"znak wodny" mogą być pobrane bez dodatkowych opłat na dowolne wskazane przez Klienta Urządzenie Elektroniczne.

18. Jeżeli w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Plik nie zostanie pobrany, Klient może odstąpić od tej umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres biuro@swietyjanpawel2.pl. W razie odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej kwoty, niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu.

19. Jeżeli Plik zostanie pobrany przez Klienta, czynność ta wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej zamówionego Pliku (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).

20. Sprzedaż Pliku umożliwia Klientowi korzystanie z Pliku wyłącznie na Jego własny użytek. Sprzedaż Pliku nie jest przeniesienia praw autorskich, udzieleniem licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

 

VI. Ceny

 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają tylko podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

 

VII. Zasady płatności

 

Użytkownik może zapłacić za zamówiony Towar:

a) dokonując przelewu na rachunek bankowy Sklepu (numer konta zostanie przesłany do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail wraz z potwierdzeniem Zamówienia).

 

VIII. Realizacja zamówienia i warunki dostawy

 

1. Realizacja zamówienia, na adres podany przez Klienta, rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu - od 2 do 7 dni.

2. Czas dostawy zależy od wybranej formy przesyłki.

3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

5. W przypadku podania nieprawidłowych danych adresowych oraz w przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie (firma kurierska), wszystkie koszty dostawy (koszt zwrotny pierwszej przesyłki oraz koszt ponownej wysyłki zamówienia, jeżeli Klient zdecyduje się na nią) obciążają Klienta.

 

IX. Warunki reklamacji

 

1. Reklamować można: towar wadliwy (zachodzi niezgodność towaru z umową) lub został on uszkodzony w trakcie przesyłania.

2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są drogą pocztową, mailową lub telefonicznie. Rozpatrywane będą w ciągu 7 dni. Wadliwy towar wraz z dowodem zakupu i opisem usterki przesłać należy na adres:

Wydawnictwo św. Jana Pawła II

Katarzyna Kastelik

ul. A. Śliwki 20a/12

41-208 Sosnowiec

3. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, dokonany zostanie zwrot pieniędzy (cena + koszty dostawy).

4. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego towaru przez Klienta do Sklepu ponosi Sklep. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia sposobu przesłania.

5. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików) powinny być składane pocztą elektroniczną – na adres: biuro@swietyjanpawel2.pl.

 

X. Prawo odstąpienia od umowy

 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny” Użytkownikom nabywającym Towary jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (zrezygnowania z Towaru) w terminie 10 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem bez podania przyczyny.

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres Wydawnictwa wraz z otrzymaną fakturą. Na skutek odstąpienia od umowy, po otrzymaniu zwracanego Towaru, kwota wpłacona przez Klienta (cena + koszty dostawy) zostanie zwrócona w ciągu 7 dni na podane przez Klienta konto. Klient ponosi koszt odesłania towaru.

 

XI. Zwroty pieniędzy

 

1. Zwroty wszelkiego rodzaju nadpłat mogą mieć miejsce po zgłoszeniu tego typu zdarzeń drogą mailową lub listownie po rozpatrzeniu ich w ciągu 7 dni.

2. Zwroty pieniędzy będące efektem odstąpienia od umowy lub zgłoszenia reklamacji:

a) zamówienie opłacone kartą kredytową - zwrot bezpośrednio na konto karty,

b) zamówienie opłacone przelewem on-line - zwrot bezpośrednio na konto, z którego dokonano przelewu,

c) zamówienie opłacone przelewem tradycyjnym - zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem bankowym.

 

XII. Ochrona prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Wydawnictwo św. Jana Pawła II.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

XIII. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu 27.04.2014 r.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego: Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144, poz.1204); Ustawa z dnia 5 lipca 2002r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. Nr 126, poz.1068 ze zm.); Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz.271 ze zm.).