biuro@swietyjanpawel2.pl
tel. 664 559 665

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity - CI) to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy - logo.

Na identyfikację wizualną składają się m.in.:

  • logotyp
  • kolorystyka
  • krój pisma
  • zasady postępowania z powyższymi - tzw. Księga Znaku.

W ramach identyfikacji oferujemy także projekty nośników wizerunku marki:

  • wizytówek,
  • papieru firmowego,
  • kopert,
  • itp.

biuro@swietyjanpawel2.pl