biuro@swietyjanpawel2.pl
tel. 664 559 665
Filtry
Cena:
  

Nowości

Widok:

Wychowanie - komunikacja - zdrowie. Charyzmat felicjański

Teksty ukazują poszczególne aspekty charyzmatu Sióstr Felicjanek. W jednych przedłożeniach na pierwszy plan wysuwa się opis charyzmatu, w innych pierwszoplanową rolę odgrywa opis problematyki danej dziedziny z punktu widzenia najnowszych osiągnięć danej dyscypliny naukowej...

Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny

Trzynasty tom serii wydawniczej „Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja” został poświęcony Bogdanowi Jańskiemu (1807–1840), kandydatowi na ołtarze...

Świętymi bądźcie! Posługa uświęcania w Kościele

Papież Benedykt XVI uczył, że „w obliczu politycznych i społecznych kryzysów współczesności oraz moralnego wyzwania, rozważanie problemów liturgii i modlitwy może wydawać się drugorzędne. Pytań o to, czy miary moralne zostaną rozpoznane i czy zostaną obudzone duchowe siły, które są niezbędne do przetrwania kryzysu, nie da się jednak oddzielić od kwestii liturgii...

Książka do nabycia w Księgarni LOGOS

31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1

Zapraszamy do KSIĘGARNI INTERNETOWEJ!

Wokół "Dziennika" o. Piotra Semenenki

Oddana do rąk czytelnika książka, której przedmiot refleksji stanowi „Dziennik” Sługi Bożego Ojca Piotra Semenenki ukazuje się jako VIII tom dobrze znanej i cenionej nie tylko w środowisku teologów duchowości serii „Duchowość klasztorów polskich: Przekaz i komunikacja”.

 

Nauka i świętość

Wojciech Mleczko CR

[…] Praca jawi się jako dzieło rzetelne, opracowane z głębokim znawstwem podjętego zagadnienia, oparte w obrębie wszystkich podjętych problemów na materiale źródłowym; […] uzasadnia ponadczasowość koncepcji formacji kapłańskiej wypracowanej przez zmartwychwstańców.

Misterium Słowa. Modlitwa

Należy na nowo odkryć sens wiary rozważanej w Słowie Bożym. To właśnie Słowo Boga aktualizuje się każdego dnia w naszym życiu. Człowiek do rozwoju swojego życia religijnego, jak również modlitewnego potrzebuje pokarmu. Jest nim Słowo zapisane w Biblii...

Nikt z nas nie żyje dla siebie...

Bez wątpienia chętnie sięgną po nią nie tylko duszpasterze i katecheci (katecheza dorosłych, kręgi biblijne), jak też ci wszyscy, którzy chcą zobaczyć Jezusa...

65 lat Parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Woli Duchackiej w Krakowie

Marcin Ćwiek CR

Każdy człowiek żyje w konkretnym tu i teraz. Miejsce, w którym się urodził, a jeszcze bardziej to, w którym się wychowywał, podobnie jak i czasy, w jakich przyszło mu wzrastać, mają ogromny wpływ na jego sposób widzenia świata...

Drogi Kościoła

Publikacja pokonferencyjna "Drogi Kościoła".

Pomóc korzystać z dobroci Boga: duchowość bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk i jej dzieło

Kolejny, dziewiąty tom interesującej serii wydawniczej pt. „Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja”, poświęcony jest postaci matki Małgorzaty Łucji Szewczyk (1828-1905). Jest to pokłosie obchodów pierwszej rocznicy beatyfikacji założycielki Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej...