biuro@swietyjanpawel2.pl
tel. 664 559 665
Wydrukuj ofertę

Spis treści

REFERAT GOŚCINNY • 7

dr hab. Maria Kościńska-Pająk

Świat roślin obrazem Boga • 9

LITURGIKA • 13

Jan Moniak

Zarośnięta ścieżka ku niebu. Antropologiczne spojrzenie na powszedni, formalny, rytualny wymiar religijności • 15

Michał Paruch

Między charyzmatem a hierarchią. Anamnetyczne podejście do sakramentu święceń • 41

Paweł Filipiak

„Eklezjotwórcza rola Eucharystii”. Refleksja teologiczna a przeżywanie Eucharystii w grupach • 47

DUCHOWOŚĆ • 55

Grzegorz Bularz

Doświadczenie i obraz Kościoła w życiu św. siostry Faustyny • 57

Mirosław Smyrak

Character indelebilis sakramentu kapłaństwa • 65

Tymoteusz Szydło

Gilberta Keitha Chestertona spotkania z Kościołem katolickim • 71

DOGMATYKA • 83

Wojciech Baran

Ochrzczony Duch Hegla? Duch działający w Kościele w ujęciu Hansa Ursa

von Balthasara • 85

Szymon Wróbel

„Odnowienie” czy „wyzwolenie”? Teologie wyzwolenia wobec eschatologicznego charakteru Kościoła • 93

Bartosz Wronikowski

Znaczenie i posługa diakonatu stałego w historii Kościoła oraz w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II •101

HISTORIA SZTUKI • 125

Karolina Sarkowicz

Boska tkanina − bisior z Manoppello • 127

Łukasz Libowski

Sztuka a Objawienie 135

Paweł Ochocki

„Winnica urocza. Śpiewajcie o niej!” (Iz 27, 2). Muzyczność chrześcijańskiej kerygmy w misji przepowiadania Ewangelii • 149

Przemysław Druszcz

„O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna!” (Pnp 4,1). Obrazy Kościoła w sztuce • 155

TEOLOGIA PASTORALNA • 167

Grzegorz Wąchol

Kościół „żeńskokatolicki”, czyli o perspektywie zmian w duszpasterstwie mężczyzn • 169

ks. Ryszard Sawicki

Wolontariat chrześcijański i jego znaczenie w urzeczywistnianiu „Kościoła ubogiego i dla ubogich” na przykładzie badań empirycznych wolontariszy Szkolnych Kół Caritas w diecezji ełckiej • 179

TEOLOGIA FUNDAMENTALNA • 193

Artur Lesner

Nowa ewangelizacja jako wydarzenie ekumeniczne. Czego Kościół katolicki może uczyć się od innych wspólnot chrześcijańskich? • 195

Przemysław Gorzołka

„Kościół dla niewierzących”, czyli dialog z ateistami w przeszłości i współcześnie • 207

mgr Joanna Długosz

„Poza Kościołem nie ma zbawienia” – trzy (i pół) momenty zwrotne w historii formuły • 215

Opinie

Dodaj opinię

Pomóż podjąć decyzję innym - wystaw ocenę i komentarz

Twoja ocena pomoże innym podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego produktu.