biuro@swietyjanpawel2.pl
tel. 664 559 665

Nauka i świętość

0
(0/5) Opinie (4)

Wojciech Mleczko CR

[…] Praca jawi się jako dzieło rzetelne, opracowane z głębokim znawstwem podjętego zagadnienia, oparte w obrębie wszystkich podjętych problemów na materiale źródłowym; […] uzasadnia ponadczasowość koncepcji formacji kapłańskiej wypracowanej przez zmartwychwstańców.

45.00 PLN
  • Produkt jest dostępnyniedostępny
  • Wysyłka: od 14.50 PLN
Ilość:
Zapytaj o produkt
Wydrukuj ofertę

W potrzebie nieustającej weryfikacji wymagań stawianych formacji kapłańskiej dobrze jest korzystać z minionych doświadczeń w tej kwestii. Temu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw rozprawa ks. Wojciecha Mleczko i z tych powodów rośnie jej wartość naukowa jako mająca nie tylko swoje miejsce w pisaniu historii kształcenia i wychowania duchowieństwa, lecz także (i przede wszystkim) jako propozycja i ważny głos w dyskusji nad tym problemem w Kościele katolickim. […] Praca jawi się jako dzieło rzetelne, opracowane z głębokim znawstwem podjętego zagadnienia, oparte w obrębie wszystkich podjętych problemów na materiale źródłowym; […] uzasadnia ponadczasowość koncepcji formacji kapłańskiej wypracowanej przez zmartwychwstańców.

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ, Kraków)

Formacja kapłańska posiada podstawowe znaczenie z niejednego względu. Jak pokazują nie tylko dzieje Polski w XIX i XX w., wywiera ona duży wpływ na poszczególne osoby jak i na przebieg życia społeczno-politycznego. […] Prezentowana książka to udany przykład pracy nie tylko wielowątkowej, ale nawet interdyscyplinarnej. Takie opracowania są potrzebne i cenne, zarazem z wielu powodów przygotowanie ich wiąże się z wieloma wyzwaniami. Wspomniana interdyscyplinarność to łączenie przede wszystkim pedagogiki, historii i teologii.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII, Kraków)

 

Spis treści:

Wykaz skrotów
Wstęp
Rozdział I
Wizja kapłaństwa i formacji duchowiestwa według Założycieli
Zmartwychwstańców
1. Bogdan Jański jako wychowawca kapłanów
Nawrócenie Jańskiego i jego zamysł odnowy religijno-społecznej
Formacja ku kapłaństwu pierwszych uczniów
2. Wkład ks. Piotra Semenenki i ks. Hieronima Kajsiewicza w formację duchowieństwa
Doradzanie papieżom i troska o nominacje biskupie
Rekolekcje, konferencje, kazania
Kontakty osobiste oraz kierownictwo duchowe
Budowanie przywiązania do Stolicy Apostolskiej
Wizja kapłana i jego posługi
Model drogi formacyjnej
3. Formacja kapłańska w pierwszych regułach Zgromadzenia
Reguła Pierwotna (1842 r.)
Reguła Wielka (1850 r.)
Reguła i Konstytucje z 1882 r.


Rozdział II
Instytucje formacyjne Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

1. Ośrodki troszczące się o powołania
Szkoły
Internaty
Niższe seminaria duchowne
Nowicjaty
2. Alumnaty Zgromadzenia do wybuchu II wojny światowej
Alumnat i Studium Domesticum w Rzymie
Alumnat we Lwowie
St. John Cantius Major Seminary w St. Louis
St. Thomas Scholasticate w London

3. Wyższe seminaria duchowne po 1945 roku
Międzynarodowe Kolegium w Rzymie
WSD i Collegium Resurrectianum w Krakowie
Seminarium w St. Louis
Dom Studiów w Kanadzie
WSD w Kurytybie

4. Instytuty przygotowujące duchowieństwo diecezjalne i zakonne
St. Jerome’s College
Resurrection College
St. Mary’s College


Rozdział III
Kształcenie duchowieństwa unickiego

1. Misja i szkolnictwo zmartwychwstańców w Bułgarii
Zawiązanie unii oraz stan duchowieństwa
Założenie misji i apostolat edukacyjny
Gimnazjum oraz internat w Adrianopolu

Niższe seminaria duchowne
2. Seminarium bułgarskie
Konieczność seminarium
Powstanie oraz plan zajęć
Działalność

3. Papieskie Kolegium Greckie w Rzymie
Historia Kolegium
Pod zarządem zmartwychwstańców
Formacja
Oddanie Kolegium

4. Zasady i skutki formacji
Reguły
Efekty kształcenia
Wychowankowi


Rozdział IV
Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie

1. Powstanie i misja Kolegium Polskiego
Założenie placówki
Cele seminarium

2. Historia zakładu pod kierownictwem zmartwychwstańców
Ks. Piotr Semenenko CR (1886–1873)
Ks. Stefan Pawlicki CR (1873–1882)
Ks. Karol Grabowski CR (1882–1888)
Ks. Antoni Lechert CR (1888–1892)
Ks. Paweł Smolikowski CR (1892–1915 – z przerwami; 1919–1921)
Ks. Salvatore Baccarini CR (1915–1918)
Rektorzy w latach 1921–1933
Ks. Władysław Kwiatkowski CR (1933–1938)

3. Formacja w Kolegium
Założenia i regulaminy
Zasady i metody wychowawcze
Kontrowersje

4. Absolwenci
Wychowankowie
Św. Józef Sebastian Pelczar
Ks. Józef Dąbrowski
Abp Józef Weber CR
Bł. ks. Jan Balicki


Rozdział V
Zmartwychwstańcza koncepcja formacji kapłańskiej

1. Tradycja pedagogiczna Zgromadzenia
Źródła i opracowania
Dziedzictwo

2. Teoria wychowania
Antropologia
Teleologia
Metodyka

3. Droga ku kapłaństwu
Powołanie
Seminarium
Personel formacyjny

4. Filary formacji
Duchowość
Nauka
Eklezjalność
Patriotyzm
Wspólnota


Rozdział VI
Współczesne perspektywy aplikacji formacyjnych idei zmartwychwstańczych

1. Aktualność koncepcji zmartwychwstańców w świetle Pastores dabo vobis
Formacja ludzka
Formacja duchowa
Formacja intelektualna
Formacja duszpasterska
Środowiska formacji i odpowiedzialni

2. Możliwości zastosowania w Polsce
Filar „duchowość”
Filar „nauka”
Filar „eklezjalność”
Filar „patriotyzm”
Filar „wspólnota”

3. Implikacje dla Zgromadzenia Zmartwychwstańców
Analiza stanu obecnego
Formacja dla nowej ewangelizacji


Zakończenie


Bibliografia
1. Nauczanie papieskie i dokumenty Kościoła
2. Źródła
Rękopisy, maszynopisy, komputeropisy
Źródła drukowane i internetowe

3. Opracowania
4. Literatura pomocnicza
5. Netografia


Aneks
1. O wychowaniu kleryków, fragment reguły Zmartwychwstańców z 1882 roku
2. List ks. A. Jełowickiego CR do ks. A. Dunajewskiego O seminariach
3. Przepisy dla alumnów Papieskiego Kolegium Polskiego
w Rzymie (1912)
4. Zasady życia alumnackiego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (1964)


Indeks osób
Wykaz ilustracji
Table of Contents
Indice

 

Publikacja doktoratu Ojca Wojciecha Mleczki CR

Pliki

spis-tresci-pdf Pobierz plik
nauka-i-swietosc---wstep-pdf Pobierz plik

Opinie

Dodaj opinię

Pomóż podjąć decyzję innym - wystaw ocenę i komentarz

Twoja ocena pomoże innym podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego produktu.

Produkt skomentowały 4 osoby

Beata

2015-02-01 15:40:55
To przyjemność czytać rzecz tak dobrą pod względem stylu jak i treści. Jestem zachwycona tą publikacją. Po pierwsze jest to olbrzymia skarbnica wiedzy, która otwiera nowe horyzonty myślowe i skłania do licznych refleksji. Po drugie dotyka rzeczy wciąż aktualnych takich jak: wychowanie w miłości, rozwój duchowy i intelektualny jednostki oraz życie we wspólnocie. Po trzecie daje odpowiedź na gorące pytanie dzisiejszego społeczeństwa: Jak formować księży z powołania, którzy będą wzorem i którzy będą przyciągać do Kościoła? Polecam gorąco tę lekturę.

Ula

2015-02-01 15:40:58
Pierwsze wrażenie może niektórych odstraszyć: to wielkie, naukowe dzieło. Oczywiście naukowe, jeśli chodzi o ilość i prawdziwość informacji. Mnie ta książka zachwyciła - czyta się ją bardzo dobrze. Zmartwychwstańcy nie są zbyt znanym zakonem, a szkoda. W tym dziele można zobaczyć, jak wspaniałe metody wychowawcze i jak wyprzedzające epokę mieli twórcy tego zakonu. Warte powielania, nie tylko w zakonach, ale i w szkołach, a nawet w rodzinach. Znajdziemy tam takie cechy, jak życzliwa obecność, akceptacja dla indywidualności każdej osoby, nacisk na rozwój i duchowy, i intelektualny... Interesujące dla mnie było też poznanie historii polskiej emigracji we Francji w czasach zaborów, przewija się w niej m.in. Adam Mickiewicz.. Piękne treści oparte na rzetelnej wiedzy. Gorąco polecam!

Ola

2015-02-01 15:41:00
Cieszę się, że miałam okazję zapoznać się z tą publikacją. Dużym atutem jest przystępny język autora. Mimo, że do ręki bierzemy obszerny tom, czyta się to bardzo przyjemnie, a równocześnie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Rozdziały poświęcone teoriom wychowania polecam nie tylko kapłanom, rodzicom, i nauczycielom, ale także ... managerom. Inspirujące źródło do refleksji dotyczących kwestii wspierania innych w rozwoju.

Albert

2015-02-01 15:41:09
Bardzo rzetelne opracowanie naukowe. Po raz pierwszy tak dokładnie została opisana działalność np. Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Przeogromny materiał źródłowy. Polecam!